voorwaarden

Hoe huur ik een spel?

Kies een spel of meerdere spellen uit die u graag wilt huren. Als u er zeker van wilt zijn dat het spel van uw keuze beschikbaar is, reserveer dan tijdig. U kunt een spel of meerdere spellen reserveren op de contactpagina. Vervolgens ontvangt u van speeldoeverhuurvanspellen een mail ter bevestiging van uw reservering. Ik zal u zo spoedig mogelijk laten weten wanneer uw reservering definitief is.

betaling

Zodra de reservering definitief is, ontvangt u van mij een bevestiging. Het te betalen bedrag bestaat uit de huurprijs van het spel of van de spellen en € 10,- borg per spel. Dit bedrag kunt u op de volgende manieren betalen:
• Internetbankieren: minimaal 2 dagen voor de huurdatum.
• Contant (gepast): op de huurdatum zelf, bij de overdracht van het spel of de spellen.

controle spullen

Als het spel wordt opgehaald/gebracht controleren ik samen met u de inhoud van het spel.
Bij het terugbrengen/ophalen van het spel controleren ik samen met u of het spel compleet en in goede staat is. In dat geval krijgt u uw borg retour.

verhuurperiode

In onderling overleg spreken we af welke dag het beste uitkomt om de spellen op te halen en terug te brengen. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de spellen niet op de afgesproken datum en tijdstip terugbrengt, wordt er door de verhuurder een bedrag van € 5,- op de borg in mindering gebracht.

annuleren

Annulering is mogelijk tot 10 dagen voor startdatum verhuur. Bij latere annulering kijken we of we een nieuwe datum kunnen vastleggen. Bij volledige annulering binnen 10 dagen voor huurdatum is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd aan de verhuurder.

schade

Bij schade aan of verlies van het spel, wordt de vervangingswaarde van het beschadigde dan wel ontbrekende door verhuurder in mindering gebracht op de door de huurder betaalde borg. Indien de borg hiervoor niet toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot vergoeding van dit bedrag.

misbruik

Het is de huurder niet toegestaan de materialen van De Speeldoeverhuurvanspellen te verhuren en/of uit te lenen aan derden.

gebruik/aansprakelijkheid

Het huren en gebruiken van spellen gebeurt geheel op eigen risico. De huurder is ten alle tijde zelf aansprakelijk voor ongevallen en evt. daaruit voortkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dat men op verantwoordelijke wijze met het materiaal omgaat. De spellen kunnen artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Alle materialen zijn eigendom van de Speeldoeverhuurvanspellen en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de Speeldoeverhuurvanspellen.