muziek

Geluiden raden van muziekinstrumenten

Dit spel kan binnen gespeeld worden.

Dit spel kan met een onbeperkt aantal kinderen gespeeld worden in de leeftijd van 4- 12 jaar.

Er zijn 10 verschillende muziek instrumenten. Evt. afhankelijk van de doelgroep kun je de geluiden per instrument aan de kinderen laten horen voordat men met het spel begint.

De muziekinstrumenten worden uit het zicht van de kinderen gelegd. De spelleider pakt dan een instrument en laat aan de kinderen horen wat voor geluid het maakt. De kinderen mogen dan raden welk instrument de spelleider laat horen.

Met deze muziekinstrumenten is het ook mogelijk om een kimspel te doen zie hiervoor sprookjes kimspel (in plaats van de sprookjes attributen worden het dan de muziekinstrumenten).

   €5,-

muziekzoekspel

Dit spel kun je binnen  verdeeld over meerdere ruimtes of buiten spelen.

Dit spel kun je met een onbeperkt aantal kinderen spelen of in groepsverband. Leeftijd 4-10 jaar

Op elke kaart staat een muziekinstrument afgebeeld. Elke kaart heeft een kleur. Op de formulieren welke de kinderen mee krijgen staan de instrumenten  in een willekeurige volgorde afgebeeld en er zitten stickertjes van de kleuren (van de muziekinstrumenten kaarten) bij . De kaarten worden buiten of binnen in een willekeurige volgorde opgehangen.

Het is de bedoeling dat de kinderen rond gaan lopen en de juiste kleur bij het juiste muziekinstrument op hun formulier plakken.

De invulformulieren zijn er met afbeeldingen of met geschreven namen van de instrumenten die overeenkomen met de instrumenten op de instrumenten platen.

   €5,-

muziek speurtocht

Deze tocht kan gelopen worden door het bos of in een woonwijk, in 4 groepjes van 2 – 4 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar.

Er zijn 50 rode kaartjes met de afbeelding van muzieknoten. Hiermee kan de tocht uitgezet worden.
Er zijn 8 kaarten met ieder 4 dezelfde puzzelstukjes.

Deze kaarten worden verdeeld opgehangen tussen de rode muzieknoten kaartjes. De groepjes krijgen ieder een lege kaart met klittenband mee. Het is de bedoeling dat de groepjes van iedere kaart die ze tijdens deze speurtocht tegen komen een puzzelstukje afhalen en deze op hun lege kaart met klittenband plakken. Wanneer de tocht afgelopen is en de groepjes alle puzzelstukjes hebben kunnen ze de puzzel compleet maken (een afbeelding van een muziek orkest).

De lege kaart die de groepjes mee krijgen is er in het wit zodat de kinderen zelf moeten puzzelen.
Deze kaart is er ook met gekleurde vakken welke overeenkomen met de gekleurde achterkant van de puzzelstukjes waardoor de puzzel klaar is als de kinderen de acht puzzelstukjes gevonden hebben en de tocht klaar is.

         €15,-

muziek memory

Dit spel kun je met 2-4 kinderen spelen. Leeftijd 3 tot 6 jaar.

Er zijn 7 verschillende muziekinstrumenten (twee van elk) deze liggen onder pionnen.

De kinderen draaien om de beurt steeds 2 pionnen om. Wanneer er twee dezelfde muziek instrumenten onder de pionnen liggen mag dat kind nog een keer totdat er 2 verschillende muziek instrumenten onder de pionnen liggen en dan is het volgende kind. Het spel is afgelopen als de paren muziekinstumenten gevonden zijn. Het kind met de meeste muziekinstrumenten is winnaar!

   €3,-

muziek bingo

Dit spel kun je met 6 kinderen spelen. Leeftijd 3 – 6 jaar.

Ieder kind krijgt een bingokaart waarop afbeeldingen van muziekinstrumenten staan.                              Van ieder muziekinstrument is er een kaartje. Deze kaartjes worden in een zak gedaan.                              De spelleider haalt een kaartje uit de zak en het kind dat dit instrument op zijn bingokaart heeft staan legt er een fiche op, dit herhaalt zich totdat er een kind op alle 6 de instrumenten van zijn bingokaart een fiche heeft liggen. Dit kind is de winnaar!

   €3,-

muziek memory met kaartjes

Dit spel kun je met 2 -6 kinderen spelen in de leeftijd van 6 – 12 jaar

Er zijn 12 paar kaartjes waar een verschillend muziekinstrument afgebeeld staat.                                     De kinderen draaien om de beurt steeds 2 kaartjes om. Wanneer er twee dezelfde muziek instrumenten op de kaartjes staan mag dat kind nog een keer totdat er 2 verschillende muziek instrumenten op de kaartjes staan en dan is het volgende kind. Het spel is afgelopen als alle paren gevonden zijn. Het kind met de meeste kaartjes is winnaar!

De kleur van al de muziekinstrumenten is blauw/grijs dit verhoogt de moeilijkheidsgraad!

   €2,-