dieren

dierenspeurtocht

Dit spel kun je met een onbeperkt aantal kinderen of in groepsverband. Leeftijd 4 tot 7 jaar.
Bij elke dierenplaat hoort een vraag. De kleur van het goede antwoord bepaalt de richting waarin gelopen moet worden.
Rood is rechts
geel is links
groen is rechtdoor

    €15,-

dieren zoekspel

Dit spel kan zowel binnen als buiten gespeeld worden.

Dit spel kun je met een onbeperkt aantal kinderen spelen of in groepsverband. Leeftijd 4-10 jaar

Op de achterzijde van iedere dierenplaat zit een kleur. Op de formulieren welke de kinderen mee krijgen staan de dieren in een willekeurige volgorde afgebeeld, er zitten stickertjes bij van de kleuren  welke op de dieren platen zitten. De dierenplaten worden buiten of binnen in een willekeurige volgorde opgehangen.

Het is de bedoeling dat de kinderen rond gaan lopen en de juiste kleur bij het juiste dier op hun formulier plakken.

De formulieren zijn er met afbeeldingen of met geschreven namen van de dieren die overeenkomen met de dieren op de dierenplaten.

     €10,-

neuzenspel

Dit spel kan binnen gespeeld worden.

Dit spel kun je met 2 – 6 spelers spelen. Leeftijd 3 tot 5 jaar.

Iedere speler krijgt een kaart waarop een dier afgebeeld staat en waarvan de neus ontbreekt.
De neuzen van deze dieren zitten in een zak en door te voelen moeten de spelers de juiste neus bij de dierenplaat zoeken.

   €4,-

dieren dobbelspel

Dit spel kan binnen gespeeld worden.

Dit spel kun je met 4 spelers spelen. Leeftijd 3 tot 6 jaar.
Iedere speler krijgt een dier. Elk dier heeft 3 kinderen die de spelers door het gooien met de dobbelsteen waarop deze dieren afgebeeld staan bij elkaar moeten krijgen.

   €4,-

Dierenmemory

Dit spel kun je met 2-4 spelers spelen. Leeftijd 3 tot 6 jaar.
Er zijn 10 verschillende dieren (twee van elk) deze liggen onder pionnen.
De spelers draaien om de beurt steeds 2 pionnen om. Wanneer er twee dezelfde dieren onder de pionnen liggen mag deze speler nog een keer totdat er 2 verschillende dieren onder de pionnen liggen en dan is de volgende speler.

   €4,-